Zygmunt Stępniakowski - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > S - Ż
Zygmunt Stępniakowski
         Urodził się 1 maja 1945 r. w Osówce koło Sienna. Jego rodzicami byli Adam i Marianna z domu Przydatek. Wkrótce rodzina przeniosła się do Ostrowca Świętokrzyskiego, miasta z którym Zygmunt Stępniakowski związany był do końca życia. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza. Po zdaniu matury w 1963 r., został słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, wykształcenie uzupełniał studiując zaocznie na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplom magistra matematyki otrzymał w 1979 r. Początkowo pracował  w Szkole Podstawowej nr 13, wkrótce przeniósł się do Państwowego Zakładu Wychowawczego, obecnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie pracował jako nauczyciel matematyki, a następnie przez osiem lat na stanowisku dyrektora szkoły. W latach 1984 – 1991 był dyrektorem Zakładowej Zasadniczej Szkoły Odzieżowej „Wólczanka”. Ostatnie lata, do przejścia na emeryturę w 1996 r., przepracował jako nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7.
         Do PTTK wstąpił w 1970 roku. Z zamiłowania był turystą pieszym, często można było go spotkać z plecakiem wędrującego z grupą wychowanków po bliższej i dalszej okolicy. W 1971 r., jako pierwszy w Ostrowcu Świętokrzyskim, uzyskał uprawnienia przodownika turystyki pieszej nr 3258. Swoją pasją potrafił zarażać innych, z jego inspiracji w następnych latach kolejne osoby uzyskiwały uprawnienia przodownika turystyki pieszej. Grupa przodowników utworzyła w  roku 1977 Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej. Komisja zajęła się organizacją turystyki kwalifikowanej, oprócz kontynuowania, organizowanego od 1974 r.  Rajdu Primaaprilisowego, w kolejnych latach rozpoczęła organizację Złazu Jesiennego, Rajdu Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej, Rajdu Śladami Patrona Oddziału i innych. Komisja uporządkowała również stan szlaków, na bazie zachowanych przedwojennych odcinków, wytyczyła w roku 1981, nowy z Grzegorzowic do Pętkowic przez Kunów, Kaplicę, Krzemionki, Bałtów, niebieski szlak pieszy. Szlak w 1989 roku otrzymał imię Stanisława Jeżewskiego, nestora ostrowieckich krajoznawców.  W 1991 r. imię Stanisława Jeżewskiego nadano również Oddziałowi. Zygmunt Stępniakowski był w grupie inicjatorów  tych przedsięwzięć. W Państwowym Zakładzie Wychowawczym założył SKKT – PTTK „Łaziki”, które w 1973 r. podjęło się organizacji pierwszego Rajdu Ziemi Kieleckiej dla wychowanków PZW, wkrótce przekształconego w Ogólnopolski Rajd Wychowanków SOSW. W rajdach, których trasy prowadziły najczęściej przez Góry Świętokrzyskie, uczestniczyli  podopieczni placówek wychowawczych z całej Polski, w liczbie przekraczającej niejednokrotnie sześciuset uczestników. W latach 1986 – 1991, był inicjatorem i organizatorem Rajdu Szkół Odzieżowych. W 1971 r. uzyskał uprawnienia przewodnika turystycznego po Górach Świętokrzyskich i Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym, uprawnienia te w kolejnych latach rozszerzył na obszary Przedgórza Iłżeckiego, Wyżyny Opatowskiej, Sandomierza i okolic, Ponidzia, Ziemi Lubelskiej, Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej i Województwa Katowickiego. Jako przewodnik był pomysłodawcą i organizatorem wielu wycieczek krajoznawczych po regionie i kraju. Przez wiele lat uczestniczył razem z grupą ostrowieckich przewodników w wyjazdach na Ogólnopolskie Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę, jednocześnie pełniąc rolę przewodnika, prezentując odwiedzane obiekty na trasie. Swoją ogromną wiedzę przewodnicką przekazywał uczestnikom wycieczek krajoznawczych, dzielił się również swoją wiedzą jako wykładowca na kursach przewodnickich. W latach 1993 – 1999 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej Przewodników PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Aktywnie działał również w Komisji Opieki nad Zabytkami, w latach 1973 – 1984, jako przewodniczący komisji, razem z członkami SKKT – PTTK „Łaziki” pomagał Stanisławowi Jeżewskiemu w oznakowywaniu miejsc związanych z powstaniem styczniowym w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Na Zjeździe Oddziału w 1974 r. został wybrany w skład zarządu, otrzymał funkcję wiceprezesa, którą pełnił do 1978 r. W latach 1989 – 1991 był prezesem zarządu oddziału, a w latach 1991 – 2001 członkiem zarządu. Po dwudziestu pięciu latach aktywnej i pełnej oddania działalności, mimo rezygnacji z wszelkich funkcji ze względu na stan zdrowia, nadal interesował się sprawami Oddziału.
         Za pracę zawodową i społeczną na rzecz turystyki i krajoznawstwa  został wyróżniony i odznaczony: Odznaką „Za zasługi dla PTTK woj. kieleckiego” (1975), Odznaką Przyjaciel Dziecka (1977), Złotą odznaką „Zasłużony działacz TPD” (1978), Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”(1978), Srebrną Honorową Odznaką PTTK (1983), Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży w stopniu złotym (1984), Złotym Krzyżem Zasługi  (1987), Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki (1988), Złotą Honorową Odznaką PTTK (1988),  Medalem 50 –Lecia PTTK (2000).
         Zmarł 12 lutego 2021 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Długiej.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego