Strona Główna - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:


WITAMY SERDECZNIE !!!

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością naszej strony. 
Jesteśmy do dyspozycji naszych członków i sympatyków,
prowadzimy Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego,
stwarzamy warunki do poznawania naszego regionu i kraju,
posiadamy kadrę przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów,
wytyczamy i znakujemy szlaki turystyczne,
organizujemy rajdy, złazy i wycieczki turystyki kwalifikowanej,
prowadzimy weryfikaty odznak turystycznych i krajoznawczych,
posiadamy bibliotekę, organizujemy szkolenia, wykłady i konkursy,
prowadzimy sklepik z wydawnictwami krajoznawczymi i pamiątkami
oraz sprzedaż książeczek i odznak turystycznych.
 Kontynuujemy ponad stuletnią tradycję Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
ostrowieckiego oddziału powstałego 1913 roku,
który od początku propagował turystykę i krajoznawstwo:


Wycieczka członków oddziału do Nietuliska Fabrycznego w 1914r.

Polecając wędrówki po naszym regionie oraz innych zakątkach naszej Ojczyzny,
 pragniemy przytoczyć słowa z publikacji „Wspomnienia z podróży”,
 relacjonującej wakacyjną wycieczkę po kraju uczniów 
Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie,
 odbytej w 1853 roku, pod przewodnictwem Profesora Wojciecha Jastrzębowskiego,
które dogłębnie oddają sens pieszych wędrówek, i nie tylko…:

"Podróż piesza w jakimbądź celu wykonana, nader jest pożyteczną, 
nietylko pod względem ukształtowania moralnego i umysłowego, 
oraz pod względem zdrowia i umocnienia sił fizycznych, ale i dla samej przyjemności. 
Dlategooto w różnych celach zazwyczaj puszczamy się w podróż, 
jużto dla zwiedzania miejsc cudownych, świętych lub słynnych z pamiątek,
 jużto w celu skorzystania z różnych wiadomości pożytecznych, 
wyciągniętych z tego cośmy widzieli lub słyszeli; 
albo też w celu zwiedzania pięknych i różnorodnych obrazów natury;
 nakoniec przedsiębierzemy czasem podróż w celu polepszenia zdrowia."

Warto dodać, że na trasie wycieczki znalazło się opisane
przez Ludomiła Jastrzębowskiego, ucznia instytutu i syna profesora,
 Podgrodzie koło Ćmielowa z ruinami zamku,
którego rysunek wykonany przez autora
ciągle wykorzystywany jest w opracowaniach historycznych i krajoznawczych.


            
                                         Rys. Ludomił Jastrzębowski                                                          Widok współczesny
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego