Henryk Łazarczyk - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > I - Ł
Henryk Tomasz Łazarczyk urodził się 5 czerwca 1904 r. w Rzucowie, w powiecie koneckim. Był synem Antoniego, zasłużonego nauczyciela i znanego bojownika o polską szkołę, oraz Bronisławy z domu Bajer.
Po ukończeniu 6-klasowego Gimnazjum Męskiego (obecne II LO im. J.Chreptowicza) w 1922 r., kształcił się w latach 1922-1927 w Państwowej Szkole Budownictwa i Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu. Dyplom inżyniera geodety uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1957 r. W latach gimnazjalnych należał do drużyny harcerskiej im. Mariana Langiewicza, założonej przez księdza Władysława Muszalskiego, której ważnym celem było szerzenie wiedzy o kraju i regionie, organizowanie wycieczek o bogatym programie krajoznawczym.
W latach 1927-1928 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych, którą ukończył w stopniu kaprala podchorążego. Po powrocie do Ostrowca, pracował jako mierniczy w Urzędzie Miasta. W latach 1929-1933 był komendantem kompanii Związku Rezerwistów, a następnie Związku Strzelców. W okresie tym prowadził uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W roku 1935 otrzymał stopień porucznika. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. walczył w okolicach Mińska Mazowieckiego, Radzynia i Siedlec. Jako dowódca plutonu walczył z Niemcami pod wsią Tabory. Po klęsce wrześniowej wrócił do Ostrowca Świętokrzyskiego i rozpoczął pracę konspiracyjną w ZWZ – AK na stanowisku zastępcy dowódcy organizatora wyszkolenia bojowego. Na początku 1940 r., zadenuncjowany, ukrywał się w Warszawie, a następnie został skierowany do pracy w Komendzie Obwodu AK Kozienice. Pracował w Nadleśnictwie Garbatka jako robotnik leśny i kontynuował pracę konspiracyjną. Za udział w wojnie obronnej i pracę konspiracyjną w AK został w 1946 r. awansowany do stopnia majora. Po wojnie powrócił do Ostrowca Świętokrzyskiego i nadal pracował w Biurze Geodezyjnym jako mierniczy.
Z krajoznawstwem związany był od najmłodszych lat, gdyż jego ojciec był znanym nauczycielem i działaczem PTK. Po wojnie włączył się do pracy w PTTK. Jego nazwisko widnieje na liście założycieli Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zachowała się fotografia z wycieczki członków oddziału do Podgrodzia, zorganizowanej w 1957 r., przez S. Jeżewskiego i H. Łazarczyka. W 1963 r. Henryk Łazarczyk opracował plan Ostrowca Świętokrzyskiego, który umieszczono na tablicach w kilku punktach miasta. Według jego planów geodezyjnych zbudowano w 1964 r. Ośrodek Wypoczynkowy na Gutwinie. Projekt ten zrealizowano dzięki staraniom działaczy PTTK i pomocy zakładów pracy. W latach 1963-1965 był członkiem zarządu oddziału, w latach 1965-1972 członkiem Komisji Rewizyjnej, a w latach 1972-1974 sekretarzem zarządu oddziału.
Za zasługi na polu pracy społecznej i wojskowej odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi (1938) Medalem Wolności i Krzyżem Partyzanckim.
Zginął w wypadku samochodowym we Wrocławiu 19 kwietnia 1974 r. Został pochowany jest na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego