VII Krzemionkowski Rajd - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z ŻYCIA ODDZIAŁU > RAJDY

VII Rajd Krzemionkowski 
29-30.07.2022 r.

VII Rajd Krzemionkowski – w 100 lecie odkrycia neolitycznych kopalni
krzemienia pasiastego w Krzemionkach

              Koło Przewodników Świętokrzyskich działające przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało w dniach 29 – 30 lipca 2022 r VII Rajd Krzemionkowski. Obecna VII edycja rajdu, który miał do tej pory charakter wycieczek krajoznawczych, w związku z jubileuszem 100 - lecia odkrycia Krzemionek została zaproponowana w formie sesji popularno – naukowej oraz wycieczki śladami odkryć Jana Samsonowicza. Pierwszego dnia odbyły się wykłady:
  • ”Gospodarcze i kulturowe znaczenie geologicznych odkryć Jana Samsonowicza” – dr Sylwester Salwa
          i dr
hab. Anna Fijałkowska-Mader; PIG – PIB Oddział Świętokrzyski
  • „Krzemień świeciechowski vs. krzemień pasiasty” – dr hab. prof. UMCS Jerzy Libera
       i dr hab. UMCS Marek Florek,
 • „Znaczenie górników krzemionkowskich w społecznościach schyłku neolitu i początku epoki brązu”
     – dr Jerzy Tomasz Bąbel
W trakcie przerw kawowych i na zakończenie uczestnicy dyskutowali z prowadzącymi wykłady. W sesji uczestniczyło 64 słuchaczy. Prezydent Miasta – Jarosław Górczyński - przekazał dla wykładowców upominki promujące Ostrowiec Świętokrzyski, a dla prezesa Oddziału Świętokrzyskiego PTTK dyplom gratulacyjny.
 
 
 
 
 

      Drugiego dnia udaliśmy się na wycieczkę krajoznawczą na trasie: Ostrowiec Świętokrzyski – Annopol – Świeciechów – Zawichost – Chałupki – Krzemionki - Ostrowiec Świętokrzyski. Uczestników wycieczki oprowadzili wykładowcy: prof. Jerzy Libera, dr Sylwester Salwa i dr hab. Anna Fijałkowska- Mader - znawcy terenu i miejsc związanych z odkryciami Jana Samsonowicza. Zwiedziliśmy stanowisko archeologiczne Świeciechów – Lasek, dotarliśmy do wejścia jednego z podziemnych chodników nieczynnej kopalni fosforytów w Annopolu – Rachowie. Podczas oczekiwania na kolarzy 49 Tour de Pologne poznaliśmy rynek i zabytkowy kościół w Annopolu. Z Annopola ruszyliśmy do Zawichostu. Podczas jazdy geolodzy zapoznali nas z budową geologiczną mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich oraz Małopolskiego Przełomu Wisły. W Zawichoście – Podgórzu, w osadzie neolitycznej, dowiedzieliśmy się o narzędziach krzemiennych i ich wielorakim zastosowaniu. W Chałupkach, na terenie dawnych hałd kopalni fosforytu, poszukiwaliśmy minerałów fosforytu. Na terenie rezerwatu w Krzemionkach ,,pokłoniliśmy się” Janowi Samsonowiczowi zostawiając plakietkę PTTK przy jego pomniku. Na zakończenie rajdu wręczyliśmy turystyczne odznaki ,,Krzemionki na szlaku neolitu” oraz odznaki małe OTP w stopniu srebrnym dwóm młodym członkom PTTK.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego