Stanisław Makarewicz - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > M - R
Stanisław Makarewicz urodził się 21 września 1881 r. w Suwałkach. Był synem Henryka i Ludwiki z Grabowskich. Studia prawnicze ukończył w Petersburgu. Do Ostrowca sprowadził się około 1909 r., kiedy to jego siostry Waleria, Alina i Emilia założyły prywatną 4-klasową szkołę żeńską. Prowadził w Ostrowcu biuro rejentalne.
W 1924 r. wraz z grupą działaczy PTK doprowadza do wznowienia działalności, przerwanej działaniami wojennymi i trudną sytuacją powojenną, oddziału w Ostrowcu. Brał udział w zorganizowaniu wyprawy naukowej do neolitycznych kopalni w Krzemionkach, finansowanej przez ostrowiecki oddział, której głównym inicjatorem był M. Radwan. W tym czasie oddział prowadził akcję utworzenia rezerwatu archeologicznego i związane z tym zabezpieczenie terenu przed dewastacją prywatnych eksploatorów wapienia, wykupieniem najbardziej charakterystycznego terenu oraz prowadzeniem badań naukowych. W 1926 r. Stanisław Makarewicz został wybrany prezesem zarządu. Funkcję tą pełnił do 1932 r. W tym okresie jego żona Maria była członkiem Komisji Rewizyjnej. Okres ten w historii oddziału był bogaty w różnorodne działania. Powstało Muzeum Regionalne PTK, wytyczono pierwsze szlaki turystyczne, została opracowana i wydana monografia Ostrowca oraz pierwsze pocztówki z widokami miasta i okolic. W Ćmielowie odsłonięto ufundowaną przez oddział tablicę poświęconą prof. Marianowi Raciborskiemu. W materiałach archiwalnych oddziału pojawia się również nazwisko córki Stanisława Makarewicza - Wandy Fitzner – Kierysz.
 
Zmarł 4 czerwca 1946 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego