Konstanty Mazurkiewicz - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > M - R
Konstanty Mazurkiewicz urodził się 11 września 1882 r. w Kielcach. Był synem Michała i Gabrieli z domu Rejner. W 1910 r. uzyskał dyplom Uniwersytetu w Odessie na Wydziale Fizyko-Matematycznym Nauk Przyrodniczych. W 1915 r. po zdaniu egzaminu przed państwową komisją, otrzymał prawo nauczania geografii w szkołach średnich. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1910 r. Uczył między innymi w Gimnazjum dla Uciekinierów z Polski w Nowoczerkasku. W 1922 r. jako repatriant powrócił do Polski i podjął pracę nauczyciela biologii i geografii w Państwowym Gimnazjum Filologicznym w Ostrowcu.
W latach okupacji prowadził tajne nauczanie. Po wojnie nadal, do przejścia na emeryturę, pracował w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza. Do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego wstąpił w okresie międzywojennym. W latach 1931-1934 był opiekunem Koła Krajoznawczego im. Mariana Raciborskiego przy Gimnazjum Męskim w Ostrowcu. W tym okresie koło liczyło 47-67 członków. Było organizatorem pogadanek i licznych wycieczek krajoznawczych. W większości były to piesze wyprawy po najbliższej okolicy. Młodzież zwiedzała m.in. Krzemionki, Iłżę, Ujazd, Ćmielów i Sandomierz. Odbywały się również dalsze wyprawy wielodniowe, jak wyjazd do Wilna czy wyprawa w Tatry. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w Zjeździe Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK, który odbył się w dniach 16-22 czerwca 1933 r. w Bydgoszczy. W ramach programu odbyła się wycieczka do Torunia i na Pomorze. Członkowie koła brali również udział w konkursach organizowanych przez Oddział PTK w Ostrowcu. W 1932r. Bolesław Wrona za pracę Zwyczaje, obyczaje, obrzędy i wierzenia we wsi Prusach zajął II miejsce. W 1933 r. K. Mazurkiewicz został wybrany w skład zarządu oddziału.
 
Zmarł 26 grudnia 1951 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Denkowskiej. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego