HISTORIA SKKT - PTTK - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

KOŁA > SKKT- PTTK
Pierwsze Koła Krajoznawcze w Ostrowcu założone zostały w roku 1926 przy Szkole Handlowej, Seminarium Nauczycielskim i Szkole Rzemieślniczej. W kolejnych latach powstawały następne. Dla członków Kół Krajoznawczych zarząd oddziału w roku 1932 zorganizował konkurs na pracę o treści krajoznawczej. Pierwszym miejscem nagrodzona została praca W. Stawiarskiego p.t. „Lecznictwo ludowe przy pomocy roślin i tłuszczów...”. W roku 1933 Koło im. Mariana Raciborskiego przy Gimnazjum Męskim uczestniczyło w Zjeździe Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej PTK, który odbył się w Bydgoszczy. Tak pięknie rozwijająca się działalność szkolnych kół krajoznwczych została przerwana wybuchem II wojny światowej. Wznowiona po jej zakończeniu z inicjatywy przedwojennych działaczy: Stanisława Jeżewskiego, Maryli Żakowskiej, Jana Szymańskiego, w roku 1951 pomimo protestu młodzieży, zarządzeniem władz została zlikwidowana. Działalność reaktywowano w roku 1957. Od nowa powstawały szkolne koła PTTK przy Technikum Hutniczo – Mechanicznym, LO im. Joachima Chreptowicza, Zasadniczej Szkole Zawodowej, działało również Koło Międzyszkolne PTTK. Na wyróżnienie zasługuje działalność SKKT – PTTK „Łaziki” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, które w latach 1973 – 1995 było organizatorem Ogólnopolskich Rajdów Wychowanków Szkół Specjalnych. Obecnie działają SKKT - PTTK przy Publicznych Szkołach Podstawowych nr 5, nr 8, nr 1, "Traper" przy Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu oraz w Nietulisku Dużym, Wólce Bałtowskiej i Okole, Publicznym Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum w Kunowie, Liceum Ogólnokształcącym nr I , nr II, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie i w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

Członkowie SKKT – PTTK uczestniczą w rajdach pieszych organizowanych przez Oddział. Dużym zainteresowanie wśród młodych krajoznawców cieszy się konkurs „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” który jest etapem oddziałowym ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Najciekawsze prace są nagradzane, a najlepsze przesyłane na etap ogólnopolski. Równie dużym zainteresowaniem cieszy się Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK. Oddział jest organizatorem etapu powiatowego, w którym współzawodniczą 3 –osobowe drużyny z placówek oświatowych w poszczególnych kategoriach szkół. Konkurs składa się z kilku konkurencji, w których najważniejsze to: test krajoznawczy, test z wiedzy turystycznej i topograficznej, marsz na orientację. Najlepsze drużyny przechodzą na etap wojewódzki i otrzymują szansę udziału w etapie ogólnopolskim.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego