Alina Padarewska-Makarewicz - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > M - R
Alina Makarewiczówna urodziła się 15 czerwca 1890 r. w Suwałkach. Była córką Henryka i Ludwiki z Grabowskich. W 1909 r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie w Suwałkach i uzyskała prawo nauczania w szkołach prywatnych. W tym samym roku przeniosła się wraz z siostrami Walerią i Emilią do Ostrowca, gdzie Waleria Makarewiczówna założyła prywatną 4-klasową szkołę żeńska. Alina wykładała geografię, historię oraz języki francuski i niemiecki. Brała czynny udział w życiu społecznym miasta. Była organizatorką i aktywnym członkiem Ostrowieckiego Towarzystwa Nauczycielskiego. Jej praca p.t. Flora dolnoiasowa okolic Ostrowca ukazała się drukiem w 1928 r. Powołując się na opracowania wybitnego botanika prof. M. Raciborskiego, autorka rozprawy opisała 43 gatunki roślin kopalnych. W 1913r. znalazła się w grupie organizatorów Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu. Była członkiem pierwszego zarządu i jednocześnie pełniła rolę bibliotekarza. Miała swoje zasługi w reaktywowaniu działalności towarzystwa po I wojnie światowej, a także w zorganizowaniu pierwszej wyprawy naukowej do nowo odkrytej neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach. Organizowała pierwsze wycieczki krajoznawcze dla młodzieży szkolnej.
 
Zmarła 7 lipca 1928 r. w Ostrowcu. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej, we wspólnym grobie z siostrą Walerią i bratem Stanisławem. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego