Szlak Żółty - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZLAKI TURYSTYCZNE
ŻÓŁTY NIZINNY SZLAK PIESZY SW-7514-y OSTROWIEC - KRZEMIONKI
AKTUALNY PRZEBIEG
DOJAZD
ODC.
PRZEBIEG SZLAKU
DŁUGOŚĆWĘZEŁ
PKS, MPK
0,0OSTROWIEC ŚW. - DW. PKS
0,0

0,8
Aleja 3 Maja - PTTK
0,8


0,2
Ostrowiec - Rynek
1,0

PKS,MPK
1,0
ul. Jana Pawła II / ul. Bałtowska
2,0

PKS,MPK
3,5
Koszary /Nadleśnictwo Ostrowiec/
5,5


2,0
Sudół - węzeł szlaków
7,5
SW-222-n

2,0
Sudół /pomnik/
9,5


3,0
Krzemionki-Muzeum
12,5
SW-222-n
PKS,MPK
0,5Krzemionki PKS13

Ostrowiec Świętokrzyski to obecnie 79-tysięczne miasto powiatowe położone nad Kamienną. Powstanie miasta datuje się na rok 1597. Jednym z właścicieli prywatnego miasta był książę Janusz Ostrogski, którego godło znajduje się w herbie miasta. Dynamiczny rozwój w połowie XIX w. zawdzięcza powstaniu huty Klimkiewiczów, której przemysłowe tradycje kultywuje obecnie Huta Celsa-Ostrowiec.

W roku 2012 wyznakowano szlak żółty: Ostrowiec Świętokrzyski – Krzemionki. Szlak liczący 13 km prowadzi przez centrum miasta do Koszar, a następnie lasami przez Sudół / miejsce bitwy zwanej „Pod Jeziorkiem” stoczonej 5 maja 1863 r. przez płk Dionizego Czachowskiego z oddziałami rosyjskimi/ do Krzemionek – Muzeum i Rezerwat Archeologiczno - Przyrodniczy. Udostępnione do zwiedzania, unikalne w skali światowej, neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego

Szlak, którego punkt początkowy znajduje się na dworcu PKS przy ulicy Żabiej, łączy miasto z najcenniejszym zabytkiem Ziemi Ostrowieckiej- Rezerwatem Archeologiczno-Przyrodniczym Krzemionki. Prowadzi przez centrum miasta ulicami Żabią, Chmielną, Aleją 3 Maja, Kościelną, Rynkiem, Siennieńską, Bałtowską do dzielnicy Koszary na peryferiach miasta. Następnie lasami przez Sudół do Krzemionek. Od Sudołu szlak prowadzi razem ze znakami szlaku niebieskiego Pętkowice - Święty Krzyż.

Oto miejsca, w których warto się zatrzymać i poznać je, wędrując nowym szlakiem:

  • Na Alei 3 Maja:

- Gmach Poczty - zbudowany w latach 1925-1927. Zaprojektowany przez architekta Witolda Minkiewicza.
- Dom Robotniczy -"ZDK" zbudowany w latach 1937-1953 wg projektu Jerzego Wajdlinga, obecnie kino "Etiuda".
- nowoczesny Hotel "Gromada", oddany do użytku w 1989 r.
- Bank Pfeffera, eklektyczna budowla z końca XIX wieku, zaprojektowana przez Stefana Szyllera, obecnie siedziba policji.
- kamienica miejska z pocz. XX w., obecnie siedziba Oddziału PTTK, na której znajduje się tablica poświęcona Patronowi Oddziału - Stanisławowi Jeżewskiemu.

  • Ulica Kościelna:

- na początku ulicy obelisk z herbem papieskim, a wzdłuż schodów prowadzących na wzgórze kościelne, na murze oporowym, tablice w kształcie konturów Polski z herbem papieża i słowami przesłań Ojca Świętego, które upamiętniają pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Jedna z dziewięciu została ufundowana przez członków i sympatyków PTTK z hasłem "Bogu dziękujcie… Ducha nie gaście" poświęcona jest czwartej pielgrzymce. Szlak papieski wieńczy na Górze Kościelnej pomnik - figura Jana Pawła II autorstwa artysty rzeźbiarza Andrzeja Zwolaka i architektów Alicji i Grzegorza Bilińskich.
- Kolegiata p.w. św. Michała. Pierwszą świątynię w tym miejscu, konsekrowaną w 1614 roku ufundował książę Janusz Ostrogski. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, obecny eklektyczny wygląd zawdzięcza architektowi Stefanowi Szyllerowi.

  • Rynek:

- zachował się dawny układ urbanistyczny z dużym czworobocznym rynkiem i układem ulic. Zabudowa częściowo z drugiej połowy XIX wieku. Pomnik w kształcie zerwanej pętli autorstwa Beaty Karaś upamiętnia egzekucję 30 mieszkańców miasta powieszonych przez Niemców 30 września 1942 r.

  • Ulica Siennieńska:

- Willa Żakowskich, zbudowana wg projektu Juliusza Żakowskiego, w stylu dworkowym, pierwsza siedziba powstałego w 1913 r. Oddziału PTK w Ostrowcu.
- Browar Saskich, zbudowany w 1908 r., obecnie siedziba MCK i BWA.
- Willa Saskich, zbudowana wg projektu Władysława Hermana, obecnie Urząd Stanu Cywilnego.

  • Ulica Bałtowska:

- Siedziba Nadleśnictwa Ostrowiec.
- współczesny kościół p.w. bł. Jana Pawła II w dzielnicy Koszary.

  • Sudół:

- miejsce zwane Jeziórkiem, znane z bitwy stoczonej 5 maja1863 r. przez płk Dionizego Czachowskiego z oddziałami rosyjskimi. Miejsce bitwy upamiętnia piaskowcowa płyta, a przy trasie: Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - pomnik w postaci głazu narzutowego, na którym widnieje żeliwna tablica z napisem:
" Miejsce walk powstańczych 1863 r.", umieszczona przez Patrona Oddziału - St.Jeżewskiego.

  • Krzemionki:

- rezerwat archeologiczno - przyrodniczy. Zachowane w skali światowej unikalne neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego, eksploatowane od 3500 do 1200 r. p.n.e. Odkryte w 1922 r. przez geologa Jana Samsonowicza. Pierwsza wyprawa naukowa zorganizowana i sfinansowana w r. 1925 przez Ostrowiecki Oddział PTK. Obecnie udostępniona jest tu do zwiedzania podziemna trasa turystyczna.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego