ZABYTKOWE CMENTARZE - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

WALORY POZNAWCZE OSTROWCA I OKOLIC > WALORY KULTUROWE

ZABYTKOWE CMENTARZE


„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.
Stefan kardynał Wyszyński

               Większość starych, parafialnych cmentarzy powstała na przełomie XVIII/XIX wieku.
Przed 1795 rokiem, zanim władze zaborcze wydały zarządzenie w sprawie zakazu chowania zmarłych na terenach zamieszkałych, znaczniejszych zmarłych chowano w podziemiach kościołów, pozostałych na cmentarzach przykościelnych, przyklasztornych i przyszpitalnych. Cmentarze, miejsce spoczynku zmarłych, są unikalnym dziedzictwem kultury. Nekropolie to miejsca nagromadzenia dzieł sztuki, grobowców i pomników nagrobnych oraz kaplic pogrzebowych i grobowych - mauzoleów. Do niedawna, cmentarze były utrzymywane w formie parku, niestety coraz częściej wiekowe drzewa znikają z ich krajobrazu. Mogiły znanych z historii postaci, mogiły i kwatery uczestników wojen i powstań narodowych, mogiły twórców nauki i kultury są śladami naszej przeszłości.
      Warto, nie tylko z powodu grobów swoich bliskich zmarłych, odwiedzać stare zabytkowe cmentarze, panuje na nich wyjątkowy klimat, a kamienne rzeźby nagrobne, często dzieła sztuki, tworzą otwartą galerię rzeźby.


Fragment cmentarza w Bałtowie
 
 


Kaplica pogrzebowa na cmentarzu
w Ćmielowie

Kwatera żołnierzy AK ''Ponurego"

Tablica Pamięci Jacka Małachowskiego

Kaplica-Mauzoleum Kotkowskich
             w Denkowie
 
 


 
 
Fragment cmentarza 
w Glinianach 

Cmentarz w Grzegorzowicach
Rzeźba nagrobna
 
 
 
Brama na cmentarz wojenny
w Iwaniskach
Cmentarz w Janikowie
Fragment cmentarza
Rzeźba Dobrego Pasterza
Rzeźba Piety
''Anioł Śmierci''
 
 


Cmentarz w Kunowie

Mogiła powstańców 1863 r.

Nagrobek uczestnika wojen napoleońskich

Rzeźba nagrobna
Cmentarz w Malicach
Nagrobek Mikułowskich- Pomorskich
 
 
 
Cmentarz w Modliborzycach
Grób rodziców ''Ponurego" na cmentarzu w Mominie

Cmentarz wojenny w Opatowie
Kaplica Pietrzykowskich na cmentarzu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Grób powstańca styczniowego
Kwatera wojenna z I wojny światowej
Pomnik Ostrowieckich ''Orląt''
Mauzoleum ofiar hitlerowskigo terroru
Nagrobek Jana Głogowskiego
Rzeźba nagrobna ''Płaczka''

Pomnik żołnierzy Batalionów Chłopskich
w Ptkanowie

Groby Gombrowiczów
w Przybysławicach
Fragment cmentarza w Ruszkowie

Widok cmentarza w Szewnie

Fragment cmentarza

Kaplica pogrzebowa

Kaplica grobowa Wielopolskich

Nagrobek ks. Marcina Popiela
Cmentarz w Słupi Nadbrzeżnej
Rzeźba nagrobna
''Anioł Śmierci"

Rzeźba - ''Anioł Śmierci" na cmentarzu
w Strzyżowicach

Fragment nagrobka
Cmentarz w  Tarłowie
Pomnik legionistów
Fragment kaplicy
 
 


Cmentarz w Waśniowie

Kwatera rodziny Reklewskich

Zabytkowy nagrobek
Kaplica grobowa Karskich 
we Włostowie 
        
 
 Nagrobek ks. Melchiora Bulińskiego,
autora monografii Sandomierza
w Wojciechowicach
Stary cmentarz we Wszechświętych
Rzeźba nagrobna
Zabytkowy nagrobek
                                                                       „Trzykroć umarli kirkutu:
śmiercią, rozbitym nagrobkiem, zapomnieniem.”
Piotr Matywiecki

          Warto również pamiętać o kirkutach, ocalonych śladach, zniszczonej przez hitlerowskiego okupanta kultury żydowskiej. Eksponowane w formie lapidariów, na odbudowanych cmentarzach, nieliczne zachowane płyty nagrobne - macewy, uderzają mnogością nagrobnych symboli. Oprócz aspektu wysokiego artyzmu sztuki kamieniarskiej, są świadectwem głębokiego zakorzenienia na polskiej ziemi, narodu Żydów polskich, lekcją historii narodowej.


Kirkut w Ostrowcu Świętokrzyskim 
- Lapidarium

Lapidarium

Macewy
Brama wejściowa  na kirkut w Ożarowie
Zabytkowe macewy
Macewy na tle ohelu

Pomnik na kirkucie w Tarłowie
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego