Władysław Jaślan - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > I - Ł
Władysław Jaślan urodził się 1 marca 1877 r. w Karsach, powiat opatowski. Był synem Jana i Katarzyny z domu Tomackiej. Ojciec jego był powstańcem z oddziału Dionizego Czachowskiego. Po powstaniu, wyleczywszy się z ran odniesionych w bitwie opatowskiej, pracował jako leśniczy w lasach Spółki Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich.
Po ukończeniu w 1896 r. Seminarium Nauczycielskiego w Solcu nad Wisłą rozpoczął pracę pedagogiczną. W latach 1896- 1898 pracował w Jastrzębiu, w powiecie radomskim, w latach 1898-1901 we wsi Raczki w powiecie koneckim, a w 1901 r. rozpoczął pracę w Brodach Iłżeckich, skąd w 1908 r. został wydalony przez władze carskie za organizowanie walki o polską szkołę. W latach 1908-1914 był pracownikiem umysłowym w Nadleśnictwie Marcule.
Po wybuchu I wojny razem ze współpracownikami został ewakuowany w głąb Rosji. Do kraju powrócił w 1918 r., podjął ponownie pracę pedagogiczną. Przez rok uczył w szkole fabrycznej Zakładów Ostrowieckich, następnie w szkole fabrycznej w Częstocicach i szkole kolejowej. W 1924 r. przeszedł do Szkoły Powszechnej nr 4, którą kierował do wybuchu II wojny światowej i w której pracował nadal podczas okupacji jako emerytowany nauczyciel.
W okresie międzywojennym przez kilka lat pełnił funkcję radnego miejskiego. Na posiedzeniu rady w dniu 10 listopada 1939 r. został aresztowany wraz z innymi radnymi i przewieziony do radomskiego więzienia, gdzie przebywał do 23 lutego 1940 r. Był zasłużonym pedagogiem, wychowawcą wielu roczników ostrowczan, urodzonym społecznikiem. W okresie przedwojennym wchodził w skład rady Kasy Spółdzielczej oraz organizacji Wzajemna Pomoc.
Związany był również z ostrowieckim harcerstwem. Organizował obozy, rozwijał wśród młodzieży rozumienie patriotyzmu, a także zainteresowania przyrodnicze i krajoznawcze. Był komendantem Hufca Harcerzy ZHP.
Był także działaczem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu Św. W latach 1937-1939 wchodził w skład zarządu oddziału. Miał swój wkład w kształtowanie charakterów młodzieży zgrupowanej w szkolnych kołach krajoznawczych. Za swoją służbę nauczycielską i pracę społeczną odznaczony został: Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, odznaką honorową „Za walkę o szkołę polską”, oraz brązowym medalem „Za wieloletnią służbę”.
Zmarł 13 grudnia 1946 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego