Szlak Niebieski - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZLAKI TURYSTYCZNE
NIEBIESKI NIZINNO - GÓRSKI SZLAK PIESZY SW-222-n 
TARŁÓW - ŚW. KRZYŻ
IM. STANISŁAWA JEŻEWSKIEGO

Szlak przebiega przez obszar Przedgórza Iłżeckiego, Wyżynę Sandomierską i kończy się na szczycie Łysogór - Łyścu. Prowadzi dolinami Kamiennej i Świśliny, których zbocza porozcinane są licznymi wąwozami najczęściej lessowymi oraz przez kompleks Puszczy Iłżeckiej i Świętokrzyski Park Narodowy. Na trasie spotkamy rezerwaty i pomniki przyrody oraz liczne zabytki kultury. 
AKTUALNY PRZEBIEG PO ZMIANACH W 2016 R.
DOJAZDODC.PRZEBIEG SZLAKUDŁUGOŚĆ
WĘZEŁ
PKS
0,0
Tarłów Rynek PKS
0,0


2,5Potoczek /Mogiła/
2,5


3,8Potoczek /Nieistniejąca Leśniczówka/6,3
3,0Wólka Pętkowska /Węzeł Szlaków/
9,3
2,0Bidzińszczyzna
11,3

PKS, BUS3,7Bałtów /Młyn/
15,0

PKS, BUS
2,0Bałtów /Pałac/
17,0

5,7Bałtów /Leśniczówka/
22,7

PKS, BUS
4,5Krzemionki
27,2
SW-7514-y
3,0Sudół /Pomnik/
30,2

2,0Sudół /Węzeł Szlaków/
32,2
SW-7514-y
PKS3,3Dębowa Wola
35,5

4,0Jeleniec /Leśniczówka/
39,5
4,5Kaplica
44,0

BUS5,0Janik /Pomnik/
49,0

PKS, BUS
4,0Kunów /PKP/
53,0

PKS, BUS
1,5Kunów /Skrzyżowanie/
54,5

PKS, BUS
1,0Kunów /Kościół/
55,5

3,5Nietulisko Małe
59,0
SW-7511-s
BUS3,0Doły Biskupie /Witulin/
62,0

BUS2,3Wióry /Zapora/
64,3

PKS, BUS
3,5
Kałków /Sanktuarium/67,8
SW-7512-c

3,0
Dąbrowa Chybicka
70,8

PKS
3,2Pawłów /PKS/
74,0


2,1
Warszówek
76,1

PKS
2,9
Pokrzywnica
79,0


2,0
Włochy
81,0


3,5
Grzegorzowice /Dwór/
84,5
Sz. górski-s

3,0
Stara Słupia /Winnica/
87,5

PKS
4,0
Nowa Słupia /Rynek/
91,5
Sz. górski-s,z
PKS3,5Św. Krzyż /PKS/
95,0
Sz. górski-c
Uwagi: Nietulisko Fabryczne - Nietulisko Duże (SW-7511-s) - 2km

Oto miejsca, w których warto się zatrzymać:

 • TARŁÓW

Wieś, dawne miasto założone w 1550 r. przez Andrzeja Tarłę. Zachował się miejski układ urbanistyczny. Kościół p.w. Trójcy Świętej zbudowany w latach 1647-1655 jest budowlą barokową. Fundatorem świątyni był Zbigniew Oleśnicki – starosta opoczyński, a architektem Jan Zaora. Wnętrze kościoła zdobią piękne dekoracje stiukowe, szczególnie ciekawe w kaplicy Pana Jezusa, przedstawiające „taniec śmierci”. W podziemiach kościoła pod kaplicą Pana Jezusa Krypta Oleśnickich. Miedzy innymi spoczywają tam prochy fundatora kościoła oraz pierwszej polskiej poetki Anny Stanisławskiej.
Na cmentarzu mogiły powstańców styczniowych i legionistów Józefa Piłsudskiego walczących w 1915 r. o „Redutę Tarłowską”.


 • POTOCZEK

Wieś i dawny folwark w okresie międzywojennym był własnością rodziny Gombrowiczów. Zachowały się dawne zabudowania folwarczne.

 • GAJÓWKA POTOCZEK

W lesie ślady dawnej leśniczówki „Potoczek”, w której mieszkał Janusz Gombrowicz z rodziną i często bywał w gościnie znany pisarz Witold Gombrowicz.


 • WÓLKA PĘTKOWSKA

We wsi pomnik poświęcony 7 mieszkańcom wsi zamordowanych przez hitlerowskich okupantów 13 lipca 1943 r.

 • SKARBKA GÓRNA - BIDZIŃSZCZYZNA

Wieś nad Kamienna, przy moście piec wapiennik z XIX w.

 • BAŁTÓW

Wieś położona nad Kamienną. Największą atrakcją są odkryte ślady dinozaurów i Jura Park, w którym zobaczymy modele dinozaurów naturalnych wymiarów. Warto zwiedzić również muzeum, zwierzyniec i "Krainę Koni". Zachował się pałac Druckich - Lubeckich z końca XIX wieku, otoczony parkiem krajobrazowym i kościół parafialny p.w. Matki Bożej Bolesnej z przełomu XIX/XX w. Z osobliwości przyrody należy wymienić: malowniczy przełom Kamiennej przez próg górnojurajski, wywierzyska oraz dwa rezerwaty przyrody "Modrzewie" i "Ulów".

 • KRZEMIONKI

Rezerwat archeologiczno - przyrodniczy z unikalnymi w skali światowej neolitycznymi kopalniami krzemienia pasiastego, udostępnionymi do zwiedzania.

 • SUDÓŁ

W miejscu zwanym Jeziórkiem w dniu 5.V.1863 r. miała miejsce zwycięska bitwa oddziału Dionizego Czchowskiego z Moskalami. Bitwę upamiętnia pomnik przy drodze Ostrowiec - Solec n/W, żeliwna tablica na głazie narzutowym. Po drugiej stronie drogi, w lesie na mogile powstańców, płyta z piaskowca.

 • KAPLICA

W miejscu nieistniejącej wsi, przy dawnym trakcie iłżeckim, gotycka kaplica p.w. św. Katarzyny fundowana przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego w 1430 roku. Murowana, otynkowana, z zewnątrz ośmioboczna, wewnątrz okrągła, kryta gontem. W środku ołtarzyk poświęcony patronce. Nad wejściem kamienna tablica z herbem Dębno na barokowym kartuszu. Miejsce potyczki stoczonej 10.III.1864 r. oddziału powstańczego „Sowy”-Zarzyckiego z Moskalami upamiętnione tablicą z piaskowca, umieszczonej na kaplicy.

 • KOLONIA INWALIDZKA

Wieś założona dla weteranów I wojny światowej. Na skraju lasu pomnik upamiętniający bitwę partyzantów AL stoczoną z Niemcami w dniu 9.XI.1944 r. W centrum wsi pomnik poświęcony pierwszym kolonistom.

 • KUNÓW

Miasto nad Kamienna, w XIII w. ośrodek włości biskupów krakowskich. Kościół parafialny p.w. św. Władysława, późnorenesansowy , trójnawowy, bazylikowy. Obok kościoła dzwonnica neoromańska zbudowana wg projektu Wojciecha Gersona. Miejscowość znana z kamieniarstwa. W miasteczku i na cmentarzu parafialnym liczne figury i krzyże piaskowcowe wykonane przez kunowskich kamieniarzy. W okolicy liczne wąwozy lessowe i dawne kamieniołomy.

 • NIETULISKO DUŻE

Warto zboczyć ze szlaku i dotrzeć szlakiem czarnym do ruin walcowni z XIX wieku. Walcownia powstała jako jedno z ogniw „ciągłego zakładu fabryk żelaza na rzece Kamiennej” wg planów Stanisława Staszica. Obok budynku dawnej wartowni olbrzymi głaz narzutowy, granitoidowy. Oprócz licznych wąwozów lessowych, wąwóz skalny w utworach wapienia muszlowego.

 • DOŁY BISKUPIE

Wieś nad Świśliną. Dawna fabryka tektury „Witulin” założona przez ojca znanego pisarza Witolda Gombrowicza. Obok fabryki zabytkowy jazz. Warto również zobaczyć pomnik przyrody – odsłonięcia geologiczne na skalę światową w nieczynnym kamieniołomie dolomitu.

 • WIÓRY

Zbiornik wodny „Wióry” zbudowany na rzece Świślinie z małą elektrownią, oddany do użytku w 2007roku.

 • KAŁKÓW

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej, w którym czczony jest cudowny obraz Matki Bożej w kopii obrazu M.B. Licheńskiej. Godne zwiedzenia są kaplice Golgoty, droga krzyżowa i ruchoma szopka. Pielgrzym i turysta odnajdzie tu miejsce modlitwy i odpoczynku.

 • PAWŁÓW

Wieś położona przy trasie Starachowice – Nowa Słupia. Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, neogotycki z końca XIX w., jednonawowy z okazałą wieżą.

 • POKRZYWNICA

Wieś nad Pokrzywianką i częściowo nad zalewem „Wióry”. Zabytkowy spichlerz z XIX w. i pozostałości parku podworskiego.

 • GRZEGORZOWICE

Wieś nad Dobruchną. Kościół p.w. Jana Chrzciciela, którego najstarsza część to prezbiterium – romańska rotunda z półkolistą absydą datowana na XI lub XII wiek. Po dawnym dworze zachowały się pozostałości zabudowań dworskich i park podworski.

 • STARA SŁUPIA

Stara wieś, znana w XII wieku, zwana Słup. We wsi dwór z XVII wieku zbudowany dla opata świętokrzyskiego Jana Nepomucena Niegolewskiego.

 • NOWA SŁUPIA

Osada położona u stóp Łyśca. W okresie rzymskim II w. p. n. e .-IV w. n.e. w. ośrodek starożytnego hutnictwa żelaza. Warto zwiedzić kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, późnobarokowy z XVII wieku, dawną szkołę benedyktyńską z XVI wieku, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana oraz zobaczyć osnutą legendami kamienną figurę Emeryka.

 • ŚWIĘTY KRZYŻ

Szczyt drugi, co do wielkości w Paśmie Łysogórskim, zwany również Łyścem i Łysą Górą. W VII – IX wieku ośrodek kultu pogańskiego, z tego okresu zachował się wał kultowy. W XII wieku z fundacji Bolesława Krzywoustego powstał zespół klasztorny benedyktynów, przez wieki wielokrotnie niszczony i palony. Obecnie po licznych odbudowach zespół składa się z kościoła barokowo – klasycystycznego i zabudowań klasztornych z gotyckim wirydarzem i krużgankami, późnorenesansowej kaplicy Oleśnickich i barokowych skrzydeł klasztornych obecnie zajmowany przez ojców Oblatów, Muzeum Misyjne oraz Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obok zespołu wolnostojące dzwonnica i brama. Miejsce to uświęcone obecnością relikwii Drzewa Krzyża Świętego, jest najstarszym sanktuarium w Polsce. Warto również zobaczyć największe w Górach Świętokrzyskich gołoborze. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego