Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

KOMISJE, WERYFIKATY, ODZNAKI
KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ I GÓRSKIEJ
                     
Skład Komisji (lata 2017 - 2021)
1Przewodniczący
Krzysztof Kucharski
2Wiceprzewodnicząca
Alicja Mężyk
3Sekretarz
 Juliusz Ginter
4Członek
Roman Kałuża
5Członek
Michał Czuba
Historia:

Komisję Turystyki Pieszej powołano w 1977 roku, w jej skład weszli przodownicy turystyki pieszej: Zygmunt Stępniakowski nr 3258, Alicja Mężyk nr 4343 i Andrzej Ronduda nr 4347. Rok później powołano Referat Weryfikacyjny Odznaki Turystyki Pieszej. Jeszcze przed powołaniem komisji, w roku 1974 oddział podjął się organizacji pierwszego rajdu pieszego. Był to Rajd Primaaprilisowy. Od tego czasu zorganizowano wiele rajdów o różnej tematyce i celach. Nie wszystkie przetrwały. Oto hasła, pod którymi przez ponad trzydzieści lat realizowane były owe przedsięwzięcia:

 • Rajd Primaaprilisowy od roku 1974 i nadal;

 • Rajd Sylwestrowy od roku 1978 i nadal;

 • Złaz Jesienny w latach 1981 – 1993;

 • Złaz Jesienny Szlakiem Majora Ponurego od roku 1994 i nadal;

 • Rajd Nocny w latach 1982 – 1996;

 • Rajd Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej w latach 1982 – 2000;

 • Rajd Śladami Patrona Oddziału od roku 1991 i nadal;

 • Rajd Uśmiech Dziecka w latach 1992 – 1996;

 • Rajd Zimowy od roku 1993 i nadal;

 • Rajd Legionowym Szlakiem od roku 2000 i nadal;

 • Wędrówki Krajoznawcze od roku 2002 roku i nadal.

Ważnym zadaniem dla komisji była współorganizacja w roku 1987 XXVIII OWRP „Góry Świętokrzyskie 87”. Dwie trasy przygotowali i obsługiwali członkowie komisji Alicja Mężyk i Jerzy Olszewski.
W 2004 roku oddział i komisja piesza byli organizatorami XLV OWRP – „Świętokrzyskie 2004” w którym uczestniczyło 450 turystów z całej Polski. W skład kadry wchodzili: Alicja Mężyk, Adam Szklarski, Jolanta Wiśniewska, Krzysztof Florys, Ewa Gawlik, Krzysztof Kucharski, Roman Kałuża, Dorota i Włodzimierz Szczałubowie, Monika i Grzegorz Kowalscy, Jerzy Olszewski, Beata Żak.
W roku obchodów 100. rocznicy powstania Oddziału PTK - PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowano 54 Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy „Świętokrzyskie 2013”. W dniach 6-20 lipca na 5 trasach wędrowało i poznawało uroki Ziemi Świętokrzyskiej 280 turystów. Komandorem rajdu była Alicja Mężyk. Kierownicy tras: Adam Szklarski, Małgorzata i Zbigniew Kotwicowie, Dorota i Włodzimierz Szczałubowie, Krzysztof Kucharski, Marek Rej, Roman Kałuża i Marzena Kral.
Od 2004 roku uczestniczymy jako współorganizatorzy w Pielgrzymkowych Rajdach Świętokrzyskich na Święty Krzyż.

Oprócz rajdów organizowane są wycieczki piesze po najbliższej okolicy. Pierwsze odbyły się w 1979 r., jako wycieczki niedzielne, a po wprowadzeniu wolnych sobót w 1981 roku również jako sobotnie. Akcja ta trwa nieprzerwanie do dziś i cieszy się dużym powodzeniem. Z tej formy rekreacji korzystają dzieci, młodzież i dorośli.

W roku 1980, w okresie działalności Zarządów Wojewódzkich PTTK, komisja była współorganizatorem X Wojewódzkiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Krzemionkach.

Komisja opiekuje się szlakiem niebieskim: Pętkowice –Skarbka – Bałtów – Krzemionki – Sudół – Kaplica- Kunów – Doły Biskupie – Kałków – Grzegorzowice -Święty Krzyż. Główny odcinek tego szlaku: Pętkowice – Kunów został wytyczony w 1981 roku. Było to przedłużenie pierwszego, starego szlaku Kunów – Grzegorzowice, którego początki sięgają roku 1927. Koncepcja ta przewidywała poprowadzenie nowego odcinka szlaku przez Krzemionki, w zamian za zlikwidowany szlak Ostrowiec – Denków – Krzemionki ze względu na budowę Nowego Zakładu Huty. W roku 1989 uchwałą zarządu oddziału nadano szlakowi imię Stanisława Jeżewskiego, jednocześnie przedłużając go z Grzegorzowic na Święty Krzyż.

Komisję Turystyki Górskiej powołano w 1958r., lecz jej działalność odbywała się z wieloletnimi przerwami. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku turystykę górską organizował Wacław Domański, przodownik GOT nr 1230. Weryfikat Górskiej Odznaki Turystycznej powołano w 1989 roku. Najdłużej i najaktywniej działającymi przodownikami GOT są Krzysztof Kasprzyk nr 372A , Roman Kałuża nr 1824.

W roku 2009 zarząd oddziału podjął uchwałę o powołaniu jednej połączonej Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego