Obchody 100-lecia - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

JUBILEUSZ 100-LECIA ODDZIAŁU
100 – lecie powstania
Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
i Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego


Uroczystości rozpoczęły się 4 października 2013 roku o godz. 15:00. Członkowie oddziału w towarzystwie rodzin zmarłych działaczy PTK – PTTK odwiedzili mogiły na ostrowieckich cmentarzach oraz w Szewnie i Kunowie, aby krótką modlitwą, złożeniem symbolicznych kwiatów i zapaleniem zniczy podziękować tym, którzy tworzyli stuletnia historię oddziału. 
5 października uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:00 mszą świętą w ostrowieckiej kolegiacie, odprawionej w intencji członków i działaczy w stulecie istnienia Oddziału PTK – PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Dalszy ciąg obchodów jubileuszu odbył się na Krzemionkach. Dzięki uprzejmości dyr. Muzeum Włodzimierza Szczałuby uczestnicy imprezy mogli spotkać się w pięknej sali konferencyjnej, zwiedzić ciekawe wystawy oraz podziemną trasę turystyczną. Oficjalną cześć uroczystości otworzył i przywitał zebranych prezes zarządu oddziału - Adam Szklarski. Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili jubileusz byli: Józef Grabowski – reprezentujący Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Eligiusz Mich – wicestarosta ostrowiecki, Wojciech Kotasiak – przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zarząd Główny PTTK reprezentował Jarosław Dąbrowski – członek zarządu, obecni byli również prezesi oddziałów PTTK w Końskich, Kielcach, Opatowie, Sandomierzu i Starachowicach. Nieobecni przysłali listy gratulacyjne, wśród nich: Jarosław Rusiecki – Poseł na Sejm RP, Bożentyna Pałka – Koruba – wojewoda świętokrzyski, Stanisław Wodyński – Prezes PKS w Ostrowcu Św. oraz wielki przyjaciel naszego oddziału – dr Andrzej Rembalski – Członek Honorowy PTTK. Znakomitymi gośćmi były rodziny zmarłych działaczy PTK – PTTK. Z Warszawy przybyła rodzina Stanisława Jeżewskiego - Patrona Oddziału, z Radomska krewni Ks. Władysława Chrzanowskiego – jednego z założycieli oddziału w 1913 roku, z Zielonej Góry wnuczka Stanisława Saskiego, oraz z Ostrowca Św. rodziny: Feliksa Bykowskiego, Eugeniusza Dziewulskiego, Edmunda Ginter, Witolda Pióro i Stanisława Gałka.
W czasie uroczystości, zasłużonym członkom oddziału z podziękowaniem za pracę na rzecz turystyki i krajoznawstwa wręczono odznaczenia i wyróżnienia.
W czasie uroczystości prelekcję „Stuletnia historia oddziału PTK – PTTK” wygłosił Zbigniew Chmielewski – wiceprezes zarządu oddziału, a „Sylwetki działaczy ostrowieckiego Oddziału PTK – PTTK w życiu miasta i regionu” przedstawiła Alicja Mężyk – wiceprezes zarządu oddziału. Dla upamiętnienia setnej rocznicy powstania w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddziału PTK – PTTK wydano „Kalendarium i Słownik biograficzny krajoznawców oddziału PTK – PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim” autorstwa Alicji Mężyk.
Miłym akcentem był krótki, ale piękny koncert w wykonaniu Ewy Łuckiej. W czasie przerwy kawowej oraz przy ognisku turystycznym smaczny poczęstunek przygotowała firma „MARO”. Uczestników uroczystości na Krzemionki i z powrotem po zakończeniu uroczystości, wygodnym autokarem przewiozła firma PKS w Ostrowcu Św.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego