Teofil Kłosiński - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > I - Ł
Teofil Kłosiński
          Teofil Kłosiński urodził się 24 kwietnia 1879 r. w Kunowie. Był najmłodszym z sześciorga dzieci Antoniego 
i Eleonory z Fornalskich. Najstarszym bratem Teofila był Władysław Franciszek /1866 - 1899/, kolejni to: Jan /1868-1946/, Józef /1871-1874/, Robert /1873 - 1874/ i Tadeusz /1875 - 1952/. Antoni Kłosiński, zmarł 2 maja 1879 r., w wieku 39 lat, kilka dni po przyjściu na świat Teofila. Był znanym artystą rzeźbiarzem, tworzył w kunowskim piaskowcu. Jego dzieła, to rzeźby ołtarzowe, w kościołach w Janikowie i Kunowie, liczne rzeźby nagrobne i najbardziej znane dzieło - pomnik na kunowskim rynku, poświęcony uczestnikom manifestacji przedpowstaniowych w Warszawie. Matka, była wnuczką Franciszka Fornalskiego, ułana Księstwa Warszawskiego, Kawalera orderów Legii Honorowej i Virtuti Militari.
       Teofil Kłosiński był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Franciszka Maria, córka Rocha Burdy, znanego z patriotyzmu, nauczyciela przyfabrycznej szkoły w Częstocicach, założonej w 1886 r. przez Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru. Drugą żoną była Bronisława z Kowalewskich.
        Teofil Kłosiński, z zawodu był kolejarzem, przez wiele lat pracował jako naczelnik stacji PKP w Kunowie, po II wojnie światowej był kasjerem na stacji PKP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
         Z zamiłowania był malarzem, malarzem amatorem. Z informacji o Teofilu Kłosińskim, zawartych w wydanym w 1986 r. „Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających /zmarłych przed 1966 r./: malarze, rzeźbiarze, graficy”, T.4, opracowanym przez zespół pod redakcją Jolanty Maurin Białostockiej i Janusza Derwojeda, wynika, że nie posiadał wykształcenia formalnego, podobno pobierał nauki jako wolny słuchacz w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, i  podczas podróży w 1925 r. po Włoszech. W publikacjach wspomnieniowych o księdzu Władysławie Paciaku, artyście malarzu, twórcy nowoczesnej sztuki sakralnej, znajdujemy informacje, że ksiądz pracując jako wikary w parafii Mirzec, poznał Teofila Kłosińskiego. Znajomość, przerodziła się w przyjaźń, a Teofil Kłosiński stał się pierwszym nauczycielem młodego księdza, ucząc go podstaw rysunku, perspektywy i malarstwa. Po latach ksiądz Władysław Paciak, oceniał, że lekcje te, dały mu więcej niż późniejsze lata nauki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
      W roku 1975 cztery obrazy Teofila Kłosińskiego, przedstawiające wnętrze kościoła parafialnego w Kunowie, wystawione były w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach na wystawie p.t. „Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r.”. Zamieszczona w katalogu wystawy, informacja podaje, że autorem prac jest malarz – amator z zawodu kolejarz tworzący w Kunowie k/Ostrowca Świętokrzyskiego. Jego prace, obok obrazów Antoniego Piotrowskiego, do 2019 r. były eksponowane na wystawie stałej we wnętrzach muzeum pałacu Wielopolskich w Częstocicach. W roku 2018, obrazy Teofila Kłosińskiego, prezentowane były w Małej Galerii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie, na wystawie rzeźby w drewnie i kamieniu miejscowych artystów oraz prace młodzieży powstałe w trakcie letnich warsztatów rzeźbiarskich. Jego prace posiadają prywatni kolekcjonerzy w Kunowie i Ostrowcu Świętokrzyskim.
      W okresie międzywojennym, Teofil Kłosiński był członkiem i działaczem ostrowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W roku 1926 dla organizowanego przez Oddział PTK, Muzeum Regionalnego, ofiarował sztychy, które zawisły na ścianach muzeum. Dzięki jego hojności, biblioteka oddziału wzbogaciła się o kilkanaście tomów książek o treści przyrodniczej i krajoznawczej. W latach 1932 - 1936 pełnił funkcję członka zarządu oddziału. W roku 1938, na organizowaną z okazji 20 – lecia Niepodległości Polski, wystawę „Polska w grafice artystycznej i portret w sztuce medalierskiej”, ofiarował grafiki. Na tej wystawie znalazł się bogaty zbiór miedziorytów, drzeworytów, litografii i akwafort.
       Stanisław Jeżewski w publikacji wydanej z okazji 60 – lecia Oddziału „Zarys Historii Oddziałów PTK – PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim 1913 - 1973” zaliczył Teofila Kłosińskiego do grona ludzi działających dla dobra Oddziału.
      Zmarł w Kunowie, 14 grudnia 1963 r. wieku 84 lat. Został pochowany na miejscowym cmentarzu. Jego grób usytuowany jest w pobliżu miejsca pochówku sławnego pradziadka, Franciszka Fornalskiego. 
                                                                                                                                                                                                                                             Alicja Mężyk
                                                              
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego