Eugeniusz Dziewulski - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > A - H
Eugeniusz Dziewulski urodził się 7 kwietnia 1913 r.w Ługańsku na Ukrainie. Był synem Edwarda i Ludwiki z domu Kurpik. W 1923 r. rodzina Dziewulskich przeniosła się do Ostrowca. Po ukończeniu Gimnazjum im. Joachima Chreptowicza w 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w 1939 r.
W okresie szkolnym i uniwersyteckim pasjonował się sportem, uprawiał tenis i skoki spadochronowe. W latach wojny pracował jako lekarz w Bazowie koło Sandomierza, Zawichoście i Ostrowcu Świętokrzyskim. Głęboko zaangażowany w walkę z okupantem, leczył żołnierzy podziemia. Po wojnie podjął pracę w ośrodku zdrowia w Kunowie. Był inicjatorem utworzenia Komitetu Rozbudowy Kunowa. Organizował liczne akcje społeczne jak: sadzenie drzew, wykonanie oświetlenia ulic, budowy wodociągów. W 1961 r. przeprowadził się z rodziną do Ostrowca Świętokrzyskiego. Pracował w przychodni zdrowia i pogotowiu ratunkowym. Był honorowym krwiodawcą oraz propagatorem honorowego krwiodawstwa. Jako pierwszy na Kielecczyźnie otrzymał Odznakę Honorowego Dawcy Krwi.
Z krajoznawstwem zetknął się jako uczeń gimnazjum, uczestnicząc w wycieczkach organizowanych przez Oddział PTK i Szkolne Koło Krajoznawcze. Nazwisko jego i jego żony Heleny widnieje na liście założycieli oddziału wymaganej do rejestracji stowarzyszenia w 1961 r. W latach 1956-1959 był wiceprezesem, a następnie do 1966r. członkiem zarządu oddziału. W roku 1959 z jego inicjatywy powstało Zakładowe Koło PTTK przy Fabryce Maszyn Rolniczych w Kunowie. W 1966 r. był delegatem województwa kieleckiego na Kongres Kultury Polskiej w Warszawie, na którym omówił znaczenie dla nauki i stan badań neolitycznych kopalni w Krzemionkach Opatowskich. W latach 1970-1976 działał aktywnie w Komisji Opieki nad Zabytkami i opiekował się pozostałościami walcowni w Nietulisku Fabrycznym.
Za aktywną działalność zawodową i społeczną wyróżniony był wieloma odznaczeniami i odznakami: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Złotym Krzyżem PCK, odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”, odznaką „Za zasługi dla PTTK Okręgu Kieleckiego, złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Złotą Honorową Odznaką PTTK. W Kunowie, jako dowód wdzięcznej pamięci o
doktorze, jego imię nosi osiedle mieszkaniowe.

Zmarł nagle 1 października 1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Długiej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego