Stanisław Gałek - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > A - H
Stanisław Gałek urodził się 29 marca 1942 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego rodzicami byli Franciszek i Zofia z domu Cichoń. Stanisław był najstarszym z dwanaściorga dzieci, które wychowali, dwoje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, obecnie jest to III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości w 1960 roku wstąpił do wojska. Ukończył Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze, zdobywając zawód technika radiokomunikacji. Po ukończeniu szkoły w 1963 r. rozpoczął zawodową służbę wojskową, w której dosłużył się stopnia porucznika. Początkowo służył na Śląsku, a następnie na Helu i w Zgierzu. W 1967 r. ze względów zdrowotnych zakończył służbę wojskową i powrócił z żoną do rodzinnego miasta. Związek małżeński z Heleną z domu Wiewiór zawarł 7 września 1963 r.; wychowali razem troje dzieci.
W Ostrowcu Świętokrzyskim początkowo pracował w Oddziale PKS Ostrowiec a następnie w 1975 r. przeszedł do pracy w Hucie im. Marcelego Nowostki, późniejszej Hucie Ostrowiec, gdzie przepracował ponad dwadzieścia jeden lat do przejścia na emeryturę w roku 1997.
Do PTTK wstąpił w 1968 r. Działalność turystyczną rozpoczął w Komisji Turystyki Motorowej przy Oddziale PKS Ostrowiec, organizując liczne rajdy samochodowe i motorowe. Pierwsze uprawnienia przewodnickie na teren miasta Ostrowca i okolic oraz Muzeum Archeologiczne Krzemionki uzyskał w 1970 r., rozszerzył je w roku następnym na Góry Świętokrzyskie i Staropolskie Zagłębie Przemysłowe. Z biegiem lat zdobywał dodatkowe uprawnienia przewodnickie również na inne regiony kraju. W roku 1972 został strażnikiem ochrony przyrody, a w 1976 uzyskał uprawnienia przodownika turystyki pieszej.
Na Zjeździe Oddziału w 1972 r. został wybrany w skład zarządu oddziału, otrzymując funkcję wiceprezesa, na kolejnym w 1980 r. został wybrany prezesem zarządu oddziału. Funkcję prezesa i wiceprezesa pełnił na przemian przez niespełna dwadzieścia pięć lat. Uczestniczył również w działaniach PTTK na szczeblu wojewódzkim, w latach 1971-1973 był członkiem Okręgowej Komisji Krajoznawczej, w latach 1976 – 1978 członkiem Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej, a w latach 1981-1984 członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach.
Był organizatorem niezliczonej liczby imprez turystycznych, inicjatorem wielu rajdów i wycieczek pieszych sobotnio – niedzielnych. Szczególnie wiele inicjatyw krajoznawczych i turystycznych kierował do dzieci i młodzieży szkolnej. W czasie jego prezesury, w roku 1981 oddział po raz pierwszy zorganizował eliminacje oddziałowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. W roku 1988, jako prezes kierował zespołem organizacyjnym obchodów Jubileuszu 75 – lecia oddziałów PTK - PTTK w Ostrowcu, połączonych z wojewódzkimi obchodami Światowego Dnia Turystyki. W bogatym programie imprezy oprócz części oficjalnej znalazły się między innymi: wystawa walorów krajoznawczych, konkurs „Przyroda i my”, występy młodzieży szkolnej, wycieczka na Krzemionki. Również z okazji jubileuszu wydano Kalendarium PTK – PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim 1913 – 1988 autorstwa Alicji Mężyk.
Za aktywną działalność na rzecz krajoznawstwa i turystyki otrzymał wyróżnienia i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (2010), odznakę „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1983), medal „Za Zasługi dla WKKFiT województwa kieleckiego”(1983), medal „Za Zasługi w Turystyce”(1985), srebrna odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki” - 1988, złotą odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki”(1993), odznakę „Za Zasługi dla PTTK województwa Kieleckiego” (1975), Srebrną Honorową Odznakę PTTK (1978), Złotą Honorową Odznakę PTTK –(1983), „Medal 50-Lecia PTTK”–(2000).
Zmarł nagle 17 maja 2012 r. przeżywszy 70 lat. Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego