SZCZEPAN BRATKOWSKI - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > A - H
Szczepan Bratkowski urodził się 25 grudnia 1858 roku w Kamieniu, położonym w parafii Kunice w powiecie opoczyńskim. Pochodził z rodziny szlacheckiej.
Był synem Wiktora i Marianny z Goliszewskich. W latach osiemdziesiątych XIX wieku, w okresie wielkiego rozkwitu Zakładów Ostrowieckich Szczepan Bratkowski z matką oraz braćmi Tomaszem i Henrykiem przenieśli się do Ostrowca.
Z żoną Krystyną Wandą z Czerwieńskich wychowali czworo dzieci: Stanisława /1887/, Marię Helenę /1891/, Julię Magdalenę /1893/ i Edwarda /1895/.
Pracę w Zakładach Ostrowieckich rozpoczął około 1885 roku. Przepracował w nich kilkadziesiąt lat na stanowiskach buchaltera, księgowego i wicedyrektora zakładów. W latach dwudziestych XX wieku z Mieczysławem Radwanem i Stanisławem Izdebskim organizowali kursy dokształcające dla robotników ZO. W roku 1925 w Zakładach Ostrowieckich obchodzono uroczyście jubileusz 40-lecia jego pracy. W roku 1926 z grupą inżynierów ZO uczestniczył w praktykach w Belgii, w celu poznanie najnowszych metod produkcji broni.
Był niezwykle zaangażowany w tworzenie i działanie powstających na terenie miasta instytucji: Ostrowieckiego Towarzystwa Zapomogowo – Oszczędnościowego „Wzajemność” – 1895r., Ochotniczej Straży Pożarnej – 1900r., Ostrowieckiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” – 1901r., Ostrowieckiego Stowarzyszenia Spożywczego –1901r., Ostrowieckiego Towarzystwa Wspomagania Biednych – 1908r. W roku 1906 był współtwórcą Towarzystwa Udziałowego, które było założycielem prywatnej, pierwszej w Ostrowcu z polskim językiem wykładowym, trzyklasowej szkoły żeńskiej, zalążka późniejszego liceum, obecnego LO im. Stanisława Staszica. W 1916 roku wszedł w skład Rady Opiekuńczej Szkoły - prywatnego gimnazjum, obecnego LO im. Joachima Chreptowicza. W 1926 roku z jego inicjatywy w niespełna trzydziestotysięcznym mieście powstał oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, liczący czterystu członków. Oddział posiadał własną flotę i przystań, prowadził także pracę kulturalno-oświatową i rekreacyjną. W okresie międzywojennym wchodził w skład zarządu Spółdzielczego Banku Przemysłowców Ostrowieckich.
W 1914r. po ustąpieniu wojsk rosyjskich, wszedł w skład zawiązanego Ostrowieckiego Komitetu Obywatelskiego, a 25 listopada 1916 roku w skład powołanej, liczącej trzydziestu dwu radnych, Rady Miejskiej.
Do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego wstąpił z chwilą powstania ostrowieckiego oddziału. Na pierwszym zebraniu członków został wybrany w skład komisji rewizyjnej. Natomiast w 1926 r., po wznowieniu działalności, przerwanej działaniami I wojny światowej, został wybrany na wiceprezesa zarządu.

Nie jest znana data śmierci i miejsce pochówku Szczepana Bratkowskiego. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego