WANDA JADWIGA I ADAM ŁUKASZ WARDYŃSCY - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > S - Ż
Wanda Jadwiga i Adam Łukasz Wardyńscy

        Wanda Jadwiga Jeżewska urodziła się 22 lipca 1884 r. w Ciernie. Jej rodzicami byli Edmund i Antonina z domu Gaszyńska. Obie rodziny Gaszyńscy i Jeżewscy pieczętowali się herbem Jastrzębiec. Ślub rodziców odbył się w 1868 r. w Ciernie koło Jędrzejowa. Edmund, tak jak jego ojciec Wawrzyniec był posesorem i często zmieniał dzierżawione majątki. Owdowiał w 1867 r., pierwsza żona Eleonora Apolonia Fuksiewicz zmarła w Pile pod Końskimi w wieku 23 lat, osierocając dwóch synów, Stanisława Ryszarda /1865/ i Henryka Władysława /1867/. Bratem stryjecznym Wandy Jadwigi był Kazimierz Antoni Jeżewski, znany pedagog, twórca Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich, /syn Aleksandra, weterana powstania styczniowego/.
      Była żoną zasłużonego dla Ostrowca Świętokrzyskiego lekarza fabrycznego Huty Klimkiewiczów, Adama Łukasza Wardyńskiego, urodzonego 10 grudnia 1866 roku w Broniszewie, koło Białobrzegów, syna Andrzeja Józefa i Justyny z Kasińskich. Rodzina Wardyńskich pieczętowała się herbem Godziemba. Rodzeństwem Adama Wardyńskiego byli: Klotylda Stefania 1°v. Muszyńska 2°v. Wdowiakowska /1865 - 1941/, Aleksander Józef /1869 -1923/, Zofia Beata /1880 – 1963/ - żona Ignacego Boernera inżyniera mechanika, pułkownika Wojska Polskiego, działacza niepodległościowego, członka PPS, współpracownika Józefa Piłsudskiego, ministra poczt i telegrafów. Dwóch braci zmarło w dzieciństwie Piotr i Stanisław Wincenty.
       Adam Wardyński, przybył wraz z matką do Ostrowca ok. 1894 r., po ukończeniu studiów medycznych, odbyciu praktyk w klinice i uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie chirurgii. Był pierwszym lekarzem, a następnie od 1900 r. ordynatorem szpitala fabrycznego Huty Klimkiewiczów - Zakładów Ostrowieckich. Szpital mieścił się w nowo wybudowanym budynku na osiedlu Klimkiewiczów, obecnie ulica Świętokrzyska 6. Rodzina Wardyńskich zajmowała mieszkanie nad szpitalem. Wkrótce założył rodzinę. Wraz z żoną wychowali dwoje dzieci: córkę Halinę Innocentę /1905 – 1943/ i syna Sławomira Feliksa /1906–1940/. Sławomir Wardyński, absolwent Gimnazjum im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, oficer rezerwy Wojska Polskiego, jego nazwisko znajduje się na liście ofiar zbrodni katyńskiej zamordowanych w 1940 r. w Charkowie.
       Doktor Adam Wardyński, znany filantrop, całkowicie oddany pracy zawodowej, wraz z żoną brali również czynny udział w życiu społecznym miasta. W 1919 roku weszli w skład Towarzystwa Opieki nad Średnią Szkołą Żeńską, sprawującego przez kilkanaście lat mecenat nad prywatnym gimnazjum żeńskim, obecnie Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica. Byli także działaczami Czerwonego Krzyża. Wanda Wardyńska w maju 1923 r. stanęła na czele komitetu organizującego wielki tydzień Czerwonego Krzyża. Dzięki jej wysiłkom do organizacji zapisało się 350 członków. Ze składek, znaczków i ofiar zebrano znaczną kwotę, z której większą część przekazano na potrzeby Zarządu Głównego Czerwonego Krzyża.
         Do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Wanda Jadwiga i Adam Łukasz Wardyńscy wstąpili w 1913 r., z chwilą powstania ostrowieckiego oddziału. Na pierwszym zebraniu członków, Wanda Wardyńska otrzymała funkcję wiceprezesa zarządu oddziału. W sprawozdaniu z działalności oddziału PTK za rok 1928 oboje widnieją na liście 99 członków oddziału.
      Adam Wardyński zmarł 30 maja 1937 r., spoczywa w grobowcu na cmentarzu parafialnym w Szewnie, w pobliży grobu swojej matki. Żona doktora po śmierci męża nadal mieszkała w Ostrowcu. Zachowało się zdjęcie Wandy Wardyńskiej z sąsiadami - rodziną Kawińskich, wykonane w 1942 r. na tle domu robotniczego Zakładów Ostrowieckich przy ulicy Staszica 7. Pod tym adresem, Adam Wardyński, po przejściu na emeryturę w 1925 r. otrzymał mieszkanie służbowe. Nie znana jest data wyjazdu Wandy Wardyńskiej z Ostrowca Świętokrzyskiego i miejsce jej zamieszkania w ostatnich latach życia.
        Zmarła 12 października 1972 roku, spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

                                                                                                                                                 Alicja Mężyk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego