Bogusława Janusz - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > I - Ł
Bogusława Janusz urodziła się 11 marca 1899 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, w rodzinie robotniczej. Jej rodzicami byli Józef i Ewa z domu Kurek. W 1922 r. skończyła Seminarium Nauczycielskie w Ostrowcu i rozpoczęła pracę pedagogiczną. Początkowo pracowała w Brzezinach (województwo katowickie), a następnie w pobliskiej Rudzie Kościelnej, Podgórzu i Szewnej. W 1937 r. przeniosła się do pracy w Ostrowcu, gdzie pracowała w szkołach powszechnych nr.4, 6 i 2.
W okresie, kiedy była słuchaczką Seminarium Nauczycielskiego, wstąpiła do ZHP i była drużynową drużyny im. Adama Mickiewicza. W latach 1937-1939 była komendantką Hufca Harcerek w Ostrowcu. Prowadziła liczne obozy oraz akcję „Pogotowie Harcerek”, która miała przygotować harcerki do różnych służb na wypadek wojny. Już w pierwszych dniach wojny organizowała akcje: kopania rowów przeciwlotniczych, opiekę sanitarną i kuchnię polową na dworcu kolejowym, czynną całą dobę dla żołnierzy wyjeżdżających na front. Harcerki pod jej opieką brały udział w gaszeniu pożarów i usuwaniu gruzów po zbombardowaniu miasta. Prowadziła harcerstwo w podziemiu do 1943 r., tj. do przejścia do pracy w Armii Krajowej. W lipcu 1943 r. została powołana na szefa referatu V- Łączności Obwodu Opatów Armii Krajowej. Przyjęła pseudonim „Wilga”. Była organizatorką i kierowniczką łączności konspiracyjnej opartej głównie na harcerstwie żeńskim. Łączniczki tworzyły kilka grup obsługujących różne komórki: sztab komendy obwodu, podobwody, okręgi oraz kontakty z oddziałami leśnymi i referatem przerzutów powietrznych. Referat łączności prowadził organizację i obsługę „skrzynek” – punktów kontaktowych. „Wilga” prowadziła również kancelarię obwodu z szyfrowaniem i deszyfrowaniem pism.
Po wojnie tworzyła drużyny harcerstwa żeńskiego, była również organizatorką kursów dla drużynowych i licznych obozów wakacyjnych. W 1949 r. po zaprzestaniu działalności i zerwaniu z wychowaniem skautowym i harcerskim, wierna ideom zrezygnowała z funkcji komendantki hufca harcerek w Ostrowcu, którą ponownie pełniła po wojnie, i odeszła z harcerstwa.
Do PTK wstąpiła w okresie powojennym. Była członkiem zarządu oddziału. W latach 1951-1953 była członkiem komisji rewizyjnej oddziału PTTK, w latach 1953-1956 skarbnikiem w zarządzie oddziału, a od 1961do 1963 r. przewodniczącą oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Wśród młodzieży, głównie harcerskiej, propagowała krajoznawstwo, rozbudzała zamiłowanie do poznawania przeszłości kraju i naszego regionu. Organizowała liczne wycieczki.
Zmarła w Ostrowcu Świętokrzyskim 4 sierpnia 1984 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego