WSTĘP - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY
            
       Prezentowany zbiór biogramów działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, tworzony jest od ponad trzydziestu lat. Pierwszy, Patrona Oddziału, Stanisława Jeżewskiego, został przygotowany i opublikowany w regionalnej prasie, w 1991 roku, z okazji uroczystości nadania Oddziałowi imienia Stanisława Jeżewskiego. Biogramy, ponad dwudziestu osób znalazły się w wydanym w 2008 roku, opracowanym pod redakcją  dr Andrzeja Rembalskiego „Słowniku Biograficznym Krajoznawców Kielecczyzny”. Następną publikacją, z rozszerzoną listą biogramów, wydaną w 2013 roku na stulecie Oddziału, było „Kalendarium i Słownik Biograficzny Krajoznawców Oddziału PTK – PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
            Galeria postaci związana z Ostrowcem Świętokrzyskim, ciągle uzupełniana, zawiera życiorysy wspaniałych ludzi różnych profesji, propagatorów turystyki i krajoznawstwa, regionalistów, badaczy przeszłości, zasłużonych społeczników działających na wielu polach, uczestników walk o niepodległość ojczyzny.
            Dwa biogramy zmieszczone na stronie: Mieczysława Radwana i  Jana Samsonowicza są autorstwa Andrzeja Rembalskiego, pozostałe Alicji Mężyk.


                

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego