Witold Pióro - Oficjalna Strona Oddziału Świętokrzyskiego PTTK im. St. Jeżewskiego w Ostrowcu Św Al. 3-ego Maja 5, tel. (41) 265-25-24

Idź do spisu treści

Menu główne:

BIOGRAMY > M - R
Witold Pióro urodził się 7 marca 1933 r. w Broniszowicach, niewielkiej wsi położonej nad Szewnianką w powiecie opatowskim 9obecnie powiat ostrowiecki). Był jedynym synem Jana i Teodory z Brzęczkowskich. Do szkoły podstawowej uczęszczał do Mominy. W 1947 r. razem z rodzicami zamieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tu ukończył Liceum Ogólnokształcące. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej, których nie ukończył. Pracował jako pracownik umysłowy w Przedsiębiorstwie Transportu Handlu Wewnętrznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był żonaty z Zofią z domu Baran, z którą miał dwoje dzieci.
Do PTTK wstąpił w 1964 r. W tym samym roku ukończył, po raz pierwszy organizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim, kurs na przewodnika turystycznego. Uzyskał uprawnienia przewodnika po Górach Świętokrzyskich i województwie kieleckim. Był razem z Tadeuszem Bajkiem, Wacławem Domańskim, Zofią Kabałową, Romanem Kałużą, Marią Nowak, Stanisławem Wójcikiem i Jerzym Winiarczykiem jednym z założycieli Koła Przewodników Świętokrzyskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Kole Przewodników został wybrany pierwszym prezesem, funkcję tę pełnił do roku 1970. W roku 1967 stan koła powiększył się o przewodników zakładowych: Huty im. Marcelego Nowostki, Cukrowni Częstocice i Fabryki Porcelany w Ćmielowie. Dla członków koła organizował liczne szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji przewodników. W roku 1967, kiedy Oddział przejął opiekę nad Krzemionkami, koło wspólnie z oddziałem zorganizowało szkolenie przewodników po trasie podziemnej kopalni, a także wyposażyło zwiedzających w sprzęt ułatwiający zwiedzanie: kombinezony, hełmy i lampki górnicze. W tym też roku Koło Przewodników z własnego funduszu przekazało kwotę 100 zł na akcję ratowania zabytków Sandomierza. Na V Zjeździe Oddziału w 1965 r. został wybrany do zarządu oddziału, gdzie jako członek pełnił tę funkcję do 1969 r. Na początku lat siedemdziesiątych, ze względów zdrowotnych, wycofał się z pracy w towarzystwie.
 
Zmarł 25 września 1978 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, mając zaledwie czterdzieści sześć lat. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Szewnie. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego